Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2012

dlam
dlam
Wszyscy jesteśmy wygłodniali, spragnieni miłości i pieszczot.
— Ewelinkja Sosza
Reposted fromresort resort viapijanygowniarz pijanygowniarz
dlam
Myślę, że wyrośliśmy z siebie
— One day
Reposted fromchoose-me choose-me viapijanygowniarz pijanygowniarz
dlam
dlaczego w tak prosty sposób niszczymy to wszystko ? 
— moblo
dlam
Nie chcę mieć Cię na chwilę .
— yourheartbeat.soup.io
dlam

lazy mornings with you

give me summer! 

dlam
1750 0a33
Reposted frompusiek pusiek viapijanygowniarz pijanygowniarz
dlam
7151 4ec8
dlam
Wszystko już było,
oprócz nas...
— Jakub Żulczyk
Reposted fromemerencja emerencja viapijanygowniarz pijanygowniarz
dlam
krótka euforia, długa depresja.
— Komety
dlam
odszedłeś bez słowa.
pozwoliłeś mi myśleć, że to moja wina.
— nieładnie tak
Reposted frompijanygowniarz pijanygowniarz
dlam
odzywaj się codziennie, albo nie odezwij się już nigdy.
Reposted fromawaken awaken viapijanygowniarz pijanygowniarz
dlam
i chyba nie potrafię Ci powiedzieć, że chciałabym Cię mieć
— znalezione
dlam
8815 1db1
Reposted fromfreska freska viapijanygowniarz pijanygowniarz
dlam
Ten chłopiec, przyjacielu, przyszedł znikąd i wypełnił wszystkie moje myśli.
— Haśka
Reposted frombezemnie bezemnie viapijanygowniarz pijanygowniarz
dlam
spoko, zapomnę.
dlam
Mogę być nieuchwytna, kiedy mnie zapragniesz.
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vianezavisan nezavisan
dlam
3066 7512
Reposted frompeluda peluda viazapiski zapiski
7150 699b
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viazapiski zapiski
dlam
4508 6b2b
Reposted fromcountingme countingme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl